ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแบบรวมไร้อากาศ และแบบเติมอากาศ มีข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้าง ?

การใช้ ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม (Wastewater and Household Hazardous Waste) เป็นน้ำที่ผ่านการนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ และมีสิ่งเจือปนในปริมาณสูงจนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการ

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ แบบไร้อากาศ เหมาะกับงานประเภทใด 1.น้ำเสียจากแหล่งชุมชน (Domestic Wastewater)  เช่น เศษข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำแกง เศษพืชผัก ชิ้นเนื้อ ผงซักฟอก สบู่ ไขมัน น้ำมันเครื่อง และโลหะ รวมถึงน้ำที่ถูกปนเปื้อนมากับอุจจาระหรือปัสสาวะ เป็นต้น 2.น้ำเสียจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastewater) เป็นน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น สารอาหารกลุ่มไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปุ๋ย เป็นต้น 3.น้ำเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) เป็นน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มีองค์ประกอบแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ซึ่งอาจเป็นผลผลิตการเกษตร สารอินทรีย์เคมีหรือโลหะหนัก เป็นต้น

ข้อดีในการใช้บำบัดน้ำเสีย  คือ ลดความสกปรกของน้ำเสียให้ได้ตามมาตราฐานน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่สำหรับครัวเรือนที่นิยมใช้กัน

ได้แก่ บ่อดักไขมัน (Grease Trap) ระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) ระบบบ่อกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) เป็นต้น เนื่องจากเป็นระบบที่ก่อสร้างได้ง่าย และในปัจจุบันมีเป็นการทำเป็นถังสำเร็จรูปจำหน่ายทำให้สะดวกในการติดตั้ง สำหรับอาคารพาณิชย์หรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่

ข้อแตกต่างระหว่าง ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ และแบบไร้อากาศ

1.ถังบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ

เป็นถังบำบัดที่ไม่ต้องเติมออกซิเจนหรือนิยมเรียกว่า ระบบไร้ออกซิเจนหรือถังหมัก สามารถประหยัดพลังงานในการเติมอากาศและยังได้พลังงานที่เกิดจากระบบไร้ออกซิเจนได้แก่ก๊าซมีเทน(Methane gas) เป็นต้น

ต้องการพลังงานในการเดินระบบต่ำ เกิดตะกอนเหลือทิ้งที่ต้องกําจัดในปริมาณต่ำ ต้องการสารอาหารน้อย และสามารถฟื้นตัวได้เร็วเมื่อหยุดการให้น้ำเสียเป็นเวลานาน

2.ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

คือ ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ 10000 ลิตร ที่มีระบบเกรอะ และ กรอง อยู่ในถังเดียวกัน โดยมีท่อเติมอากาศ ที่นำอากาศจากปั๊มเติมอากาศ ( อุปกรณ์มาตราฐานที่มาพร้อมตัวถังบำบัดแบบเติมอากาศ ) เข้ามาภายในตัวถัง

เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการย่อยสลายของเสีย ( เป็นจุลินทรีย์แบบผง ซึ่งจะมีแถมให้พร้อมกับตัวถัง ) 5.ถังน้ำบนดิน

ถังเก็บน้ำบนดิน  คือ ถังมีความสำคัญสำหรับบ้านเรือน ช่วยสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค หรือในยามฉุกเฉิน เป็นถังที่ติดตั้งอยู่เหนือพื้นดินเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่วางถังเก็บน้ำ และสามารถติดตั้งบริเวณรอบตัวบ้านหรือบนดาดฟ้าได้  ]

ข้อดีของถังน้ำบนดิน คือ เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำความสะอาดง่าย บำรุงรักษาได้รวดเร็ว และมีราคาถูกกว่าถังน้ำใต้ดิน

ประเภทถังเก็บน้ำบนดินที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ถังน้ำสเตนเลสและถังน้ำพลาสติก ติดตั้งโดยทำการลงเสาเข็มสั้นและเทฐานคอนกรีตเพื่อรองรับถังเก็บน้ำ

6.ถังน้ำใต้ดิน
คือ ถังที่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นดิน เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ไม่ต้องการวางถังน้ำบริเวณได้ อุณภูมิน้ำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ค่อนข้างเคลื่อนย้ายได้ยาก ทำความสะอาดรักษาบำรุงยาก และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการติดตั้งถังบนดิน
ประเภทถังเก็บน้ำใต้ดินที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ถังน้ำคอนกรีต และถังน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งใต้ดิน ติดตั้งโดยทำการลงเสาเข็มสั้นและเทฐานคอนกรีตเพื่อรองรับถังเก็บน้ำ
คุณสมบัติเด่นของถัง
7.1 ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ตัวถังมีความแข็งแรง ทนต่อแสงแดดและแสงยูวี ทนความร้อน ไม่กรอบแตกง่าย ไม่มีการหดตัว ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม
สามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้ดี ทนทุกสภาพแวดล้อม อีกทั้งตัวถังมีน้ำหนักเบาประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกต่อการยก เคลื่อนย้าย ประกอบและติดตั้ง
7.2 ถังบำบัดน้ำเสียโพลีเอทิลีน ตัวถังมีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่นและทนแรงกระแทกได้ดี มีราคาถูก เหมาะสำหรับผลิตถังเก็บน้ำที่ใช้ภายในอาคาร ฝังใต้ดิน หรือมีหลังคาปกคลุม
เพื่อป้องกันไม่ให้แสงลอดผ่านผนังถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดตะไคร่น้ำภายในถังเก็บน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ดีอย่างไร
                เพราะถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จึงสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้มาก มีความแข็งแรง คงทน และมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ ทนต่อแรงกดดันใต้ดิน และน้ำหนักภายในถัง น้ำที่บำบัดแล้วให้ได้มาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เหมาะกับอุตสาหกรรมขาดกลาง จนไปถึงระดับใหญ่ เช่น โรงแรม โรงงาน เป็นต้น
ทำอย่างไรให้ค่า BOD จากที่พัก และโรงแรมผ่าน
ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) หมายถึง ค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจากเศษใบไม้ ค่า BOD จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ กล่าวคือ ถ้าน้ำเสียมีค่า BOD ต่ำ
เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดังกล่าว โดยทุกโรงงานจะต้องทำการ pretreatment น้ำเสียก่อนที่จะส่งน้ำเสียนั้นไปรวมกับบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาล หรือโดยรวม
เพราะของเสียจากโรงงานมักมีค่า BOD และ COD สูงกว่าน้ำเสียจากชุมชน ซึ่งจะต้องมีค่ามาตรฐานเอาไว้เพื่อให้โรงงานได้ปฏิบัติตาม

โดยวิธีการปฏิบัติ มีดังนี้
การบำบัดขั้นเตรียมการ (preliminary treatment) คือการแยกสิ่งสกปรกโดยการใช้ตะแกรง
1.การบำบัดขั้นต้น (primary treatment) น้ำเสียที่ผ่านขั้นตอนจากข้อที่ 1 แล้ว จะถูกนำมาตกตะกอนในถังตกตะกอน ซึ่ง เรียกว่า primary sludge การบำบัดในขั้นนี้จะลดค่า BOD ได้ประมาณ 25-40% แล้วแต่คุณลักษณะของน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของถังตกตะกอน
2.การบำบัดขั้นที่สอง (secondary treatment) น้ำเสียจากข้อ 2 จะถูกนำเข้าไปสู่ ถังบำบัดเติมอากาศ ซึ่งจะมีการเติมอากาศให้แก่แบคทีเรียโดยใช้เครื่องเติมอากาศ แบคทีเรีย ช่วยย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์หรือ BOD ซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายหรืออนุภาคคอลลอยด์ ออกไปจากน้ำ
กลายเป็นตะกอน ตกลงไปที่ก้นถังกากตะกอนในส่วนนี้จะถูกนำไปกำจัดต่อไป น้ำในส่วนบนของถังตกตะกอนจะใสขึ้น ในขั้นตอนนี้จะช่วยลดค่า BOD ลงได้ประมาณ 75-95% ซึ่งค่า BOD ของน้ำส่วนนี้จะต่ำกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำได้แต่ถ้าต้องการความสะอาดเหมาะแก่การนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่การบำบัดขั้นที่ 3 ต่อไป
3.การบำบัดขั้นที่สาม (Tertiary treatment) ต้องการความบริสุทธิ์สะอาดสามารถนำกลับมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ กระบวนการบำบัดนี้จึงเป็นกระบวนการเคมีรวมกับฟิสิกส์ – เคมี น้ำทิ้งจากการบำบัด
ขั้นตอนที่สอง จะถูกนำมาตกตะกอนด้วยวิธีทางเคมีแยกสารประกอบฟอสเฟตออกด้วยปูนขาว จากนั้นจึงนำมากำจัดสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ด้วยกระบวนการทาง ฟิสิกส์ -เคมีด้วยวิธีการ ion exchange ซึ่งจะได้น้ำที่สะอาดเมื่อผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วจะได้น้ำที่สะอาด
ผลที่ได้จากการทำ pretreatment น้ำ
น้ำมันขี้ผึ้งและของแข็งจากพืชและสัตว์ สามารถนำไปขายให้แก่อุตสาหกรรมสบู่, อาหารสัตว์และอื่นๆ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องจ่ายค่าบำบัดเพิ่มเติมให้แก่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานกลาง
สามารถลด complaint จากทางเทศบาลหรือหน่วยงานกลาง
การใช้ถังที่มี 1. ตะแกรง (Screening) จะช่วยลด BOD 10 – 30%.

Message us

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า